Voordelen van groeps-certificering

Een van de voordelen van groepscertificering is ontzorgen. In 2015 heeft de International Standardization Organisation (ISO) haar belangrijkste normen voor managementsystemen herzien. ISO 9001 en ISO 14001. Hierdoor hebben bedrijven veel tijd, geld en energie moeten investeren in het ombouwen van het ISO-systeem volgens de nieuwe norm. Het bedrijfsleven, adviesbureaus en certificatie-instituten hebben inmiddels 3 jaar kunnen werken met de nieuwe normen, wat regelmatig heeft geleid tot nieuwe inzichten.

Vanuit het Dienstencentrum groepscertificaat wordt blauwdrukmateriaal ontwikkeld en continue geactualiseerd op basis van actuele kennis, ervaring en inzichten. Het blauwdrukmateriaal wordt toegepast bij alle groepsleden met een ISO 9001 en/of ISO 14001 groepscertificaat. Groepsleden beschikken hierdoor altijd over het meest recente blauwdrukmateriaal en moeten dit vertalen naar de bedrijfseigen situatie. Als groepsmanager zijn wij tevens de Staf functionaris van het bedrijf en voeren wij diverse taken als de KAM-coördinator uit. Op dit moment worden bijvoorbeeld alle ISO 9001 en ISO 14001 handboeken van Dienstencentrum groepsleden geactualiseerd. Deze Helpdesk-service is gekoppeld aan groepscertificering, zodat groepsleden voor een deel worden ondersteund in het onderhouden van het ISO-systeem.

 
   « Meer Nieuws...