Voedselveilig verpakken

“Een Nederlander opent dagelijks gemiddeld zeven verpakkingen”.

Dat is nogal wat! Dit bevestigt dat wij in ons dagelijks leven zonder er bij stil te staan vele verpakkingen in onze handen hebben. Verpakkingen hebben veel voordelen, zoals het voorkomen van verspilling, bederf van voedsel en beschadiging van het product. De gebruiker heeft aandacht voor correct en veilig verpakken van producten, en specifiek voor verpakkingen die in aanraking komen met voedsel. Hieraan worden strenge eisen gesteld.  Een product mag de volksgezondheid niet in gevaar brengen.

Bedrijven die verpakkingen en verpakkingsmaterialen produceren, krijgen hiermee te maken. In de creatieve industrie hebben we vooral te maken met bedrijven die verpakkingsmaterialen produceren of leveren aan de levensmiddelen industrie. Verpakkingsmaterialen zijn onlosmakelijk verbonden met voedselveiligheid. Verpakkingen kunnen op een directe of indirecte wijze in contact komen met voedsel. De afnemer van verpakkingsmaterialen en vooral de voedingsmiddelenindustrie eist steeds vaker een voedselveiligheidssysteem van haar toeleveranciers.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de productveiligheid. In het jaarplan 2020 van de NVWA is aangekondigd dat er ook extra capaciteit wordt ingezet voor toezicht op productveiligheid. Middels het implementeren van een voedselveiligheidssysteem doet u het maximale om voedselveiligheid te garanderen.


Er zijn verschillende alternatieven voor voedselveiligheid systemen. Een van de bekendste systemen (waar ook vanuit de Warenwet naar verwezen wordt) is HACCP. Belangrijk is om te vermelden dat op 1 januari 2021 het HACCP-certificatieschema voor voedselveiligheid gaat stoppen. Dit komt omdat de aantallen HACCP certificaten de afgelopen jaren sterk is gedaald. Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe HACCP certificaten uitgegeven worden.

Maar gelukkig is er een alternatief dat goed op onze branche aansluit. Namelijk BRC (Packaging and Packaging Materials). De BRC-standaard is geschikt voor bedrijven die verpakkingsmaterialen produceren. Naast het verbeteren van productveiligheid helpt de standaard ook om afval, klachten en recalls te verminderen en sluit het systeem dus prima aan op een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001). Daarnaast bent u ervan verzekerd dat het gehele proces beheerst wordt. BRC beschermt  uw consument maar ook uw bedrijf tegen boetes en imagoschades.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over uw mogelijkheden en ook uw kansen? Bel ons dan: 020 – 5435688 of mail naar: r.hamam@dienstencentrum.com  

 
   « Meer Nieuws...