Veiligheid & Gezondheid met ESF-subsidie

‘Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen’, welk bedrijf wil dat niet? Iedereen heeft belang bij veiligheid en gezondheid op het werk. Als werkgever wilt u ervoor zorgen dat er geen ongevallen gebeuren, ziekteverzuim zo laag mogelijk blijft, en dat medewerkers tevreden zijn en op een sociale manier met elkaar omgaan. 

Herkent u dit?

U herkent ongetwijfeld de volgende aspecten: werkdruk, stress, leefstijl, sociale omgang, discriminatie, verantwoordelijkheidsgevoel, naleven van afspraken, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, enzovoort. In veel gevallen krijgen technische zaken rond veiligheid en gezondheid wel de aandacht. Denk aan beveiliging van machines, tilhulpen, afzuiging, etc.  Het is vaak lastiger om gedrag aan te sturen of te veranderen. Natuurlijk heeft u als werkgever aan een aantal zaken gedacht om veiligheid en gezondheid te waarborgen. Maar het blijft lastig om die ene medewerker die maar geen gehoorbescherming wil gebruiken te stimuleren dit wel te gaan doen. Of medewerkers ervan te doordringen dat het gebruik van telefoons achter de drukpers onveilig is. Binnen veiligheid bestaat er geen twijfel over dat gedrag de belangrijkste oorzaak is van incidenten. Steeds meer is een verschuiving zichtbaar van technische sturing van veiligheid naar sociale sturing. Sociale aspecten zoals de mens en cultuur komen steeds meer centraal te staan als het gaat om veiligheid.   
 
Het Doel  NUL ongevallen, laag ziekteverzuim, tevreden en gezonde medewerkers en een aangename werksfeer. Dit is waar u als werkgever naar toe wilt. U wilt de juiste focus leggen binnen uw veiligheids- en gezondheidsbeleid. U wilt weten hoe veilig gedrag gestimuleerd en aangestuurd kan worden met als resultaat verantwoordelijkheid, betrokkenheid en bewustzijn en effectieve communicatie op veiligheidsgebied. Kortom, u wilt van ‘moeten’ naar ‘willen’ om integrale veiligheid en gezondheid in uw bedrijf wortels te geven.
 
De weg naar uw doel  Meten is weten! Aan de hand van de 4D-benadering gaan wij uw bedrijf op een hoger niveau brengen op veiligheids- en gezondheidscultuur. Het 4D-model geeft op een visuele manier inzicht in vier pijlers van integrale veiligheid, namelijk: 

  • Systemen: procedures, instructies, RI&E, etc.  
  • Techniek: beveiliging aan machines, CE-markering, handleiding, etc.   
  • Mens: Naleven van veiligheidsregels, leefstijl, gezonde voeding, etc.
  • Cultuur: Normen en waarden in het bedrijf, omgangsvormen, vertrouwen, etc.

Gedurende het traject zullen wij kijken naar waar uw bedrijf en medewerkers op dit moment staan en hierop de vervolgstrategie bepalen.      

 
Meer informatie 

Op dit moment loopt de aanvraag ronde voor ESF-subsidie. Kosten worden tot 50% vergoed met een maximum van € 12.500,-.

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie? Neem snel contact met het Dienstencentrum op en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden. Tel. 020-543 56 88.
 
 

 
   « Meer Nieuws...