Thuy Nguyen

info@dienstencentrum.com

Na mijn rechtenstudie heb ik eerst anderhalf jaar een algemene praktijk gevoerd bij een rechtsbijstandsverzekeraar en daarna ben ik mij in de advocatuur gaan specialiseren op het gebied van het arbeidsrecht. Ik heb zowel commerciële ondernemingen, instellingen in de zorg als werknemers bijgestaan, zodat ik beide zijden van de medaille ken. Ik ben binnen het arbeidsrecht een specialist, die bekend is met elk deelaspect van het arbeidsrecht. Zo heb ik expertise op het gebied van individueel (disfunctioneren, botsende karakters, ontslag op staande voet) en collectief ontslag (WMCO, Sociaal Plan, bedrijfseconomisch ontslag), het opstellen van arbeidsovereenkomsten en bijzondere bedingen (zoals het proeftijdbeding, het non-concurrentiebeding en ontbindende voorwaarden) en het adviseren bij ziekteverzuim.

Bij geschillen over de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of wat de omvang van een arbeidsovereenkomst is, kunt u ook bij mij terecht. Verder heb ik regelmatig te maken gehad met het in- en outsourcen van diensten, waardoor ik mij de problematiek rond de overgang van onderneming en botsende cao’s eigen heb kunnen maken. Over het (eenzijdig) wijzigen en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, kan ik u ook adviseren.

Ten slotte heb ik ervaring op het gebied van het medezeggenschapsrecht (WOR). Kortom, u kunt voor alle deelaspecten van het arbeidsrecht bij mij terecht. Ik denk ook graag met u mee bij het voorkomen van geschillen en problemen en heb niet slechts mijn focus op het juridische probleem. Uw belangen zal ik voorop stellen en u weet waar u aan toe bent met mij. Als u uw vertrouwen in mij stelt, kunt u er zeker van zijn dat ik er alles aan zal doen om dat vertrouwen waardig te zijn.