Strengere energiewetgeving in de maak

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is – samen met Economische Zaken - druk bezig om de regelgeving aan te scherpen voor het MKB. Althans, waar het de energiewetgeving betreft. Wat staat er op korte termijn te gebeuren: in het Activiteitenbesluit wordt naar verwachting nog voor de zomer de verplichting voor bedrijven opgenomen om vanaf 1 januari 2019 elk jaar met een meldingsverplichting te komen, waarin bedrijven elk jaar moeten aangeven welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en van zins zijn te nemen. In concerto betekent dit dus dat elk bedrijf in Nederland een Energie Prestatie Keuring (EPK) moet uitvoeren en deze elk jaar moet actualiseren. De EPK kan je nog het beste omschrijven als een ENERGIE RI&E. De EPK van onze branche is opgenomen in de ARBO RI&E Grafimedia. Dus elk grafimediabedrijf dat over een ARBO RI&E beschikt, kan nu heel eenvoudig aan de slag met de EPK/ENERFGIE RI&E. De overheid hanteert de wortel-stok-methode. Dat wil zeggen dat bedrijven die geen eigen initiatief nemen op energiebesparing benaderd worden voor handhaving. Het is dan ook sterk aan te bevelen om zelf aan de slag te gaan met de EPK alvorens de inspectie te krijgen. 

De reden van deze aanscherping heeft te maken met het feit dat bedrijven nog steeds in onvoldoende mate bezig zijn met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Tenminste, dat vindt de overheid. De overheid gaat het zo zeer nog niet om energiebesparing, maar veel meer om CO2-reductie. Oftewel: broeikaseffect en opwarming van de aarde. Binnen het Klimaatverdrag van Parijs (2015) zijn harde afspraken gemaakt, waar Nederland – als slechts scorende CO2-land van de EU – nog een schepje bovenop wil doen: Nederlandse doelstelling is de temperatuur in 2050 niet met 2 graden maar met maar maximaal 1,5 graad te laten stijgen. En om dat te bereiken zal ook het bedrijfsleven serieus werk moeten maken van CO2-reductie. Daarnaast wil Nederland ook nog eens voor 2030 gasvrij zijn. Dat wetsvoorstel zal voor de meeste grafische bedrijven geen probleem vormen. Steeds meer grafimediabedrijven zijn bezig met het uitbannen van gas door de toepassing van warmtepompen. 

Ons advies: ga aan de slag met de EPK. Gaan naar https://epkcreatieveindustrie.nl/ log in met dezelfde inlog als die van de ARBO RI&E en regel uw licentie. Voor meer informatie bel: 020-5435688.

 
   « Meer Nieuws...