Regeling lagere transitie vergoeding stopt per 1 januari 2020

De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor werkgevers met een klein bedrijf die bij ontslag om bedrijfseconomische redenen de transitievergoeding niet kunnen betalen. Deze regeling geldt nog tot 1 januari 2020. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen mogen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van 1 mei 2013 als datum indiensttreding van de betrokken medewerkers. Dat kan duizenden euro’s schelen, vooral bij werknemers met een lang dienstverband.

Er gelden strikte voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen:

  • U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie;
  • U heeft gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst in de periode 1 juli tot en met 31 december in het jaar voorafgaand aan de ontslagaanvraag;
  • Het gemiddelde netto resultaat over de laatste drie boekjaren is negatief;
  • De waarde van het eigen vermogen is niet hoger dan 15% van uw totale vermogen aan het einde van het (vorige) boekjaar;
  • De zogeheten ‘current ratio’ is kleiner dan 1.

Voldoet u aan al deze voorwaarden en moeten er arbeidsplaatsen vervallen als gevolg van een reorganisatie? Wacht dan niet langer en onderneem nu actie! Dat bespaart u veel geld. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle werkgevers dezelfde regels. De transitievergoeding kan dan fors hoger uitpakken.

Neem voor meer informatie contact op met Margreeth Colenbrander van het Dienstencentrum. Bel 020-6434688 of mail naar m. colenbrander@dienstencentrum.com.

 
   « Meer Nieuws...