Onderzoek VU/UvA & Dienstencentrum

Geregeld werken de VU/UvA en het Dienstencentrum samen om in de grafimedia sector onderzoek te doen. In 2019 deed Jordi Kruijt onderzoek naar: "Barriers to innovation in small and medium-sized enterprises". Hierover heeft Prof. Dr Enno Masurel in het najaar van 2019 aan de deelnemers van dit onderzoek en andere belangstellenden een gratis workshop gegeven.

Ook dit jaar worden twee onderzoeken uitgevoerd. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

Obstakels tussen de verschillende fases in de levenscyclus van MKB-ondernemingen.

Dit onderzoek wordt gedaan door Marianna Akhbulatova. Het doel van dit onderzoek is het identificeren van de obstakels die groei van bedrijven belemmeren. Het onderzoek bestaat uit twee delen: interviews met MKB-ondernemers en een vragenlijst.

Interviews
In totaal zullen tien interviews worden gehouden in de maand April. Tijdens deze gesprekken zullen de ondernemers worden gevraagd naar de obstakels die zij meemaken en hoe zij daarmee omgaan. Het eindresultaat zal bestaan uit een analyse van de interviews. Het tweede deel van de case zal deze uitkomsten gebruiken om de vragenlijst vorm te geven.

Het is de bedoeling dat de geïnterviewde bedrijven niet te groot of te klein zijn. Ze moeten overeenkomen met het merendeel van de andere bedrijven om de resultaten betrouwbaar te maken.

Vragenlijst
Een vragenlijst is in mei worden verspreid onder alle ondernemers om de resultaten van de interviews te verifiëren. Het resultaat van deze vragenlijst kan dan gebruikt worden door ondernemers om obstakels te anticiperen. Daarbij kunnen de resultaten worden gebruikt als een handige tool om obstakels te overkomen die de voortgang naar de volgende fase belemmeren. Deze vragenlijst is in combinatie afgenomen met de vragenlijst van Emiel van Zoelen. De resultaten worden in de zomerperiode verwacht. 

De impact is van de circulaire economie op de grafimedia industrie

Dit onderzoek wordt gedaan door Emiel van Zoelen. Hij gaat onderzoek doen voor zijn scriptie voor de master Entrepreneurship aan de UVA en de VU. Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de impact is van de circulaire economie op de grafimedia industrie. De circulaire economie wordt in de theorie heel veel gelinkt aan de duurzaamheid van het milieu en het lijkt (ook door regelgeving) noodzaak dat er meer circulair gewerkt moet gaan worden.

Emiel: "In mijn onderzoek wil ik richten op de economische impact van de circulaire economie. Hier is meer onderzoek naar gedaan in de bestaande literatuur, maar het lijkt mij vanuit uw oogpunt als ondernemer interessant om te weten wat de specifieke impact van de circulaire economie is op de financiële prestaties van uw bedrijf. Ik wil hierbij vooral kijken waar kansen liggen voor de sector om de economische duurzaamheid te verhogen en wat de belangrijkste barrières zijn die hiervoor overwonnen moeten worden. Voor u als ondernemer ga ik kijken op welke manier het mogelijk is om op een duurzame/circulaire manier tewerk te gaan en tegelijkertijd uw economische prestatie te verbeteren.

Om dit te onderzoeken wil ik graag een vragenlijst gaan afnemen om verbanden tussen de mate van circulaire bedrijfsvoering en de sociale en economische prestaties van bedrijven in de grafische sector. Deze vragenlijst is in combinatie afgenomen met de vragenlijst van Marianna Akhbulatova. De resultaten worden in de zomerperiode verwacht. 

Workshops

In het najaar zal de begeleidende hoogleraar Prof. dr Enno Masurel twee workshops over de resultaten verzorgen. Heeft u deelgenomen aan het onderzoek? Dan krijgt u een uitnodiging. Heeft u belangstelling maar niet deelgenomen neem dan t.z.t. contact met ons op.