Onderzoek management informatie voorziening

Voor een goede bedrijfsvoering is informatievoorziening essentieel. En als het kan geautomatiseerd. Naast de digitalisering van het productieproces zal de informatie over het verloop van het productieproces ook verder gedigitaliseerd worden om het productieproces adequaat bij te kunnen sturen. Vandaar dat bedrijven steeds kritischer zijn op het gebruik van hun informatiesysteem.

Het aanbod van informatiesystemen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn minder leveranciers van branche specifieke pakketten en de branche heeft minder bedrijven om softwarepakketten voor te ontwikkelen. Grafisch is niet meer alleen drukwerk, maar omvat de gehele breedte van de creatieve sector, waaronder communicatie advies, online media, sign producties, drukwerk, etc. Het proces en daarmee de informatievoorziening rond deze verschillende productgroepen is echter geheel verschillend. In 2005 heeft de laatste herziening van het handboek LogIn (Logistieke Informatievoorziening) plaatsgevonden waarin de logistieke informatie voorziening en de software leveranciers zijn onderzocht. In 2020 wordt het onderzoek in een vereenvoudigde vorm opnieuw uitgevoerd. Het Dienstencentrum zal in samenwerking met Mitopics (onafhankelijk IT adviesbureau) opnieuw de ontwikkelingen van de processen onderzoeken en afzetten tegen de ontwikkelingen van de automatisering bij software leveranciers. Welke behoefte hebben bedrijven in de creatieve sector, welke management informatie is relevant om het bedrijf en de processen te sturen, in welke mate geven de software leveranciers hier invulling aan.

 
   « Meer Nieuws...