NOW aanvraag mogelijk vanaf maandag 6 april

NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Werkgevers kunnen op grond van de NOW in aanmerking komen voor een subsidie voor loonkosten. De bedoeling van de regeling is dat bedrijven met behoud van werkgelegenheid een periode van forse omzetdaling kunnen overbruggen waardoor de Nederlandse economie zo goed mogelijk blijft draaien.

Wat houdt de NOW in? Enkele hoofdlijnen:

 • de subsidie geldt voor de loonsom in maart, april en mei 2020
 • om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de omzetdaling minimaal 20% zijn
 • de omzetdaling wordt gemeten over de door de werkgever te kiezen periode :

- 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 of

- 1 april 2020 tot 1 juli 2020 of

- 1 mei 2020 tot 1 augustus 2020

 • de referentie-omzet is 25% van de jaaromzet in 2019
 • de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de loonsom januari 2020
 • onder loonsom wordt verstaan het sv-loon per medewerker tot maximaal € 9.538,-
 • de subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonkosten
 • er wordt een voorschot betaald van 80% van de te verwachten subsidie
 • de definitieve toekenning van de subsidie is afhankelijk van de daadwerkelijke omzetdaling en loonsom
 • ontslag tijdens de maanden maart tot en met mei 2020 leidt tot verlaging van de subsidie
 • de aanvraag kan vanaf maandag 6 april tot en met 31 mei 2020 worden ingediend bij UWV

Hoe sneller u een aanvraag indient, hoe sneller u een voorschot op de tegemoetkoming kunt verwachten. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat uw aanvraag zo goed en volledig mogelijk is om ongewenste korting achteraf zo veel mogelijk te voorkomen.

Hulp of advies nodig bij het indienen van een NOW aanvraag?

Bel Margreeth Colenbrander bij het Dienstencentrum 020- 5435688 of mail naar m.colenbrander@dienstencentrum.com. Vanaf € 175,- helpt zij u bij de aanvraag.

 
   « Meer Nieuws...