Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid II

De NOW II subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers over de periode juni t/m september 2020. Nu 4 maanden i.p.v. 3 maanden bij de eerste regeling. 

Om in aanmerking te komen voor NOW II dient sprake te zijn van een omzetdaling van 20% of meer in een periode van 4 maanden ten opzichte van de gemiddelde omzet van 2019. Deze periode van 4 maanden kan beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien gebruik is gemaakt van NOW I moet de periode van NOW II hierop aansluiten. De omzetberekening dient in eerste instantie plaats te vinden op concernniveau. Alleen indien voor het concern geen sprake is van een omzetdaling van 20% of meer kan NOW II worden aangevraagd voor een individuele vennootschap.

Maximaal wordt 90% van de loonkosten vergoed waarbij maart 2020 de referentiemaand is. Indien de omzetdaling bijv. 50% is, bedraagt de NOW II tegemoetkoming 50% x 90% = 45%. Het is belangrijk om een goede schatting te maken van de omzetdaling voordat u een aanvraag NOW II indient.

De loonsom over de maanden juni t/m september 2020 wordt bij definitieve vaststelling van de subsidie vergeleken met de loonsom van maart 2020. Indien de loonsom is gedaald, zal u een deel van de NOW II tegemoetkoming moeten terugbetalen. In de berekening van de terugbetaling wordt geen rekening gehouden met uw omzetdaling. Er wordt altijd gerekend met 90%. Alleen bij ontslag van 20 werknemers of meer zonder overeenstemming met vakbond of ondernemingsraad geldt een extra ontslagboete van 5% van de NOW II subsidie.

Bij gebruik van de NOW II regeling zijn er een aantal regels: rond het uitkeren van dividend, betalen van bonussen en inkoop van aandelen in/over 2020. Deze regels gelden alleen als het NOW II voorschotbedrag € 100.000 of meer is of het definitieve bedrag € 125.000 of meer is. In dat geval is ook een accountantsverklaring nodig zodat achteraf kan worden beoordeeld of het aanvragende bedrijf voldaan heeft aan de voorwaarden van NOW II.

De NOW II subsidie kan vanaf 6 juli tot 31 augustus as worden aangevraagd via het UWV.

De definitieve subsidie wordt vervolgens vastgesteld in de periode november 2020 t/m mei 2021 (of zelfs augustus 2021 indien een accountantsverklaring nodig is).

 
   « Meer Nieuws...