Nieuws

 

(13-03-2019)

Goed nieuws. Nog een ronde ESF-subsidie!

Zijn uw medewerkers klaar voor de toekomst? Technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt vragen om aanpassing van de benodigde ...

Lees meer ....
 
(09-03-2019)

Compensatie transitie-vergoeding op komst!

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dat geldt ook voor werknemers die na twee jaar ziekte niet ...

Lees meer ....
 
(06-03-2019)

Wilt u dat het in 2019 nog beter gaat?

Onze markt kenmerkt zich met name door een grote hoeveelheid aan kleine orders, die vooral ‘goed en goedkoop’ moeten zijn. Omdat de ...

Lees meer ....
 
(16-02-2019)

Dienstencentrum koppelt activiteiten aan KVGO Energie platform

Het Dienstencentrum heeft het KennisplatformáEnergie Creatieve Industrie ontwikkeld omdat er in 2019 het nodige gaat veranderen in de sector: ...

Lees meer ....
 
(09-02-2019)

Designthinking

Design Thinking is een methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op te lossen of nieuwe ...

Lees meer ....
 
(02-02-2019)

Nederland voorop met CO2-reductie?

De Nederlandse economie werd het afgelopen jaar sterker Ún schoner. De economische groei was bijna 3 procent terwijl de CO2-uitstoot afnam met ...

Lees meer ....
 
(17-01-2019)

Het dienstencentrum breidt uit!

Sinds 1 januari 2019 zijn er binnen het Dienstencentrum twee nieuwe adviseurs, Anne Schneider en Kaj de Ruiter. Beide adviseurs hebben een ...

Lees meer ....
 
(12-01-2019)

Col-creation: het nieuwe innovatieve EU-project

In 2017 zijn door zes organisaties uit Bulgarije, Nederland, Oostenrijk en Spanje een subsidieaanvraag ingediend onder het ERASMUS+ programma ...

Lees meer ....