Nieuwe maatregel ondernemers: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Het kabinet heeft een noodpakket samengesteld om ondernemers te ondersteunen bij acute problemen die bedrijven (gaan) ondervinden als gevolg van het coronavirus. Eén van de maatregelen is de introductie van een nieuwe regeling. De regeling Werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang stopgezet. Daarvoor in de plaats komt het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarvoor kan nog geen aanvraag worden ingediend. Details van de regeling moeten nog worden uitgewerkt, maar de hoofdlijnen zijn bekend (zie hieronder).

Welke voorwaarden zijn aan de NOW verbonden?:

  • De werkgever vraagt geen ontslag aan voor werknemers aan op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verkregen
  • De aanvrager verwacht minimaal 20% omzetverlies
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen voorwaarden worden gesteld)
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De NOW houdt in:

  • Een tegemoetkoming in de loonkosten waarvan de hoogte afhankelijk is van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Als voorbeelden worden genoemd:
  • als 100 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 % van de loonsom. Als 50 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45 % van de loonsom. Als 25 % van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming  22.5 % van de loonsom.
  • op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot geven van 80% van het de te verwachten tegemoetkoming
  • achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest
  • bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling in de loonsom

Aanvraag nu nog niet mogelijk

De aanvraag voor de nieuwe regeling kan nog niet worden ingediend. We houden de berichten hierover uiteraard in de gaten. Dan weten we ook meer over de details.

Hulp of advies nodig?

Bel Margreeth Colenbrander van het Dienstencentrum 020-5435688 of mail naar m.colenbrander@dienstencentrum.com. Wij helpen u graag bij de aanvraag zodra dat mogelijk is.

 
   « Meer Nieuws...