MVO Groepscertificaat

Steeds meer bedrijven zien in dat er op het gebied van MVO een nieuwe weg in onze maatschappij wordt ingeslagen. Grote multinationals als Shell en Unilever, maar ook het Dienstencentrum en veel grafische bedrijven, hebben hun focus gericht op 2020: het jaar waarop zij verwachten dat MVO in onze maatschappij gemeengoed is geworden. Het Dienstencentrum biedt bedrijven met minder dan 25 werkzame personen middels het MVO groepscertificaat de mogelijkheid om haar MVO activiteiten verder te ontwikkelen en te structureren.

Veel bedrijven zijn bewust of onbewust al met MVO bezig, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van hun MVO-beleid. Juist deze bedrijven zullen hun stakeholders (klanten, leveranciers, financierde, omwonenden, etc.) steeds vaker vragen krijgen over diverse MVO-aspecten, zoals het gevoerde milieu- en arbobeleid, hun visie op mensenrechten- en zakelijk beleid of hun maatschappelijke rol.

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), in het Engels Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd, is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de tripple-P-benadering. Het gaat bij MVO dus om het vinden van de juiste balans tussen deze 3P’s. Dit moet leiden tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

ISO 26000 richtlijn

MVO-normeringen zijn begonnen bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opstelde, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat overheden van het gedrag van bedrijven mogen verwachten. Als vervolg daarop is in september 2010 de internationale ISO 26000 richtlijn gepresenteerd. Vanaf dat moment is de grafimedia gaan werken aan een branchespecifieke vertaling van de ISO 26000 richtlijn, wat geresulteerd heeft in de publicatie van de MVO Grafimedia-norm.

Verschillende niveau's

De MVO Grafimedia norm kent 4 verschillende niveaus waarmee bedrijven zelf kunnen bepalen in welke mate zij aantoonbaar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze 4 niveaus zijn onder te verdelen in:

  • MVO Niveau I – de Oriëntatiefase
  • MVO Niveau II – de Implementatiefase
  • MVO Niveau III – de Integratiefase
  • MVO Niveau IV – de Incorporatiefase

 

Begeleiding

Voor het Dienstencentrum is het belangrijk dat een MVO gecertificeerd bedrijf ook daadwerkelijk MVO handelt en uitstraalt. Het Dienstencentrum richt zich op het opzetten van een praktisch systeem, waarbij de eisen van de norm worden gevolgd, maar waarbij MVO binnen het hele bedrijf wordt beleefd. Het gaat niet om de beschreven procedures, en dikke boeken in de kast, maar om de mensen in het bedrijf die zich actief bezig houden met MVO. MVO is hierbij ook geen staffunctie meer van een KAM-coördinator, maar een visie wat vanuit de directie wordt ontwikkeld en waar medewerkers bij betrokken moeten worden.

Het aan elkaar koppelen van meerdere systemen (Kwaliteit, Arbo en Milieu) is vaak de eerst stap naar een MVO systeem. Hierbij de meeste dubbele handelingen voorkomen en kan het bedrijf verder groeien naar MVO.