Milieu risico inventarisatie

Veel ondernemers zijn bezig om hun bedrijf duurzamer te maken. Dit doen ze niet alleen vanwege toenemende klanteisen, maar meestal ook uit intrinsieke motivatie: bijdragen aan een gezondere wereld voor de volgende generatie. Om dit te realiseren, is het belangrijk om eerst te inventariseren welke impact uw bedrijfsvoering veroorzaakt op het milieu. Door gebruik te maken van de Milieu RI&E worden de milieuaspecten systematisch geïnventariseerd en wordt direct gekeken welke verbeteracties mogelijk zijn om het bedrijf verder te verduurzamen. De Milieu RI&E is een onmisbaar onderdeel van een goed opgezet milieumanagementsysteem. Het is namelijk het startpunt van een ISO 14001-systeem en het milieubeleid van het bedrijf.

De aanpak van het Dienstencentrum

De Milieu RI&E is te vergelijken met een Arbo RI&E. Tijdens de uitvoering van de Milieu RI&E wordt in een relatief kort tijd alle belangrijke milieuzaken nagelopen. Ook de relevante wet- en regelgeving waar uw bedrijf aan dient te voldoen wordt meegenomen. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van de uitgangssituatie van uw bedrijf. Wij gaan als volgt te werk:

  • Beoordelen van milieuaspecten: op basis van de verschillende milieu thema’s worden de relevante milieuaspecten geïnventariseerd. De Milieu RI&E levert u uiteindelijk een register van milieuaspecten. Van de verschillende milieucompartimenten wordt zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld wat de milieubelasting is.
  • Beoordelen van geldende Wet- en regelgeving: uw adviseur neemt samen met u de geldende wet- en regelgeving door (w.o. het Activiteitenbesluit). Bij de beoordeling wordt getoetst of de wettelijke voorschriften in praktijk worden nageleefd.
  • Inrichten van het (digitale) Milieuarchief: elke bedrijf dient over een duidelijk opgesteld milieuarchief te beschikken. De overheid noemt dit vaak het Milieulogboek. Hierin zijn alle milieudocumenten overzichtelijk gearchiveerd (zoals: milieuonderzoeken, inspectierapporten en afgiftebonnen gevaarlijk afval).