Medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)

Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Dat is natuurlijk wat iedere werkgever verlangt van hun medewerkers. Maar hoe wordt daar over nagedacht? Wellicht gaan uw medewerkers op dit moment fluitend naar het werk, maar hoe lang houden zij dat (nog) vol? En gaan uw werknemers nu inderdaad fluitend naar hun werk? Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid.

De inzet en betrokkenheid van de medewerkers is bittere noodzaak om het bedrijf draaiende en succesvol te houden. Wat namelijk vaak wordt vergeten is dat de winst van het bedrijf wordt gehaald uit de medewerkers! Reden genoeg om te luisteren naar de medewerkers. Dit kan door middel van dit medewerkertevredenheidsonderzoek.

De aanpak van het Dienstencentrum

Het Dienstencentrum heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) ontwikkeld afgestemd om onze sector. Uit dit medewerkertevredenheidsonderzoek komen de meningen, verwachtingen en oordelen van het personeel over een scala van factoren naar voren. Ook komen in deze MTO het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers, het management en de organisatie aan bod.

Werkwijze

Het MTO bestaat uit een anonieme enquête. Daarnaast kunnen er een aantal verdiepingsinterviews worden afgenomen. Het aantal interviews is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren zal dit uiteraard in overleg met u worden besloten.

Meer informatie?

Wilt u graag persoonlijk met ons kennis maken neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak. In een kort gesprek geven wij u vrijblijvend de juiste informatie. Bel voor een afspraak: 020-543 56 88 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.