IPC-2 project: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het resultaat van het IPC-2 project is dat er een standaard is ontwikkeld voor MVO in de grafimedia industrie. De norm is in samenwerking met de SCGM en een aantal bedrijven in de grafimedia industrie ontwikkeld. Deze nieuwe standaard is geïnspireerd op de ISO 26000 richtlijn. De norm is, naast gericht op de Grafimedia sector, ook geschikt voor de Creatieve Industrie. Om tot certificering in die sector te komen is de SCCI (Sticting Certificatie Creatieve Industrie) opgericht.

Geinspireerd op de richtlijn ISO 26000 is er ruim een jaar gewerkt aan het vertalen van de algemene richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar een branche specifieke norm. Met de komst van de MVO Grafimedia norm kunnen bedrijven uit de grafimedia branche zich laten toetsen door een onafhankelijke partij op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. MVO moet vanzelfsprekend zijn en niet opgelegd worden door regels in een norm, daarom is de norm ontwikkeld samen met een aantal gerenommeerde bedrijven uit onze branche. De bedrijven, varierend van een grote multinational tot een klein modern grafisch bedrijf, hebben er mede voor gezorgd dat de norm ook voor iedereen in de sector toepasbaar is. Om de inhoud en structuur van de MVO Grafimedia norm op een juiste manier op te zetten, zijn er ook een aantal MVO deskundigen betrokken geweest bij de ontwikkeling van de branche eigen norm. De opbouw van de MVO Grafimedia norm is overgenomen van de richtlijn ISO 26000, dat betekent dat stakeholders centraal staan bij de ontwikkeling van het MVO-zorgsysteem.

De 7 principes

De 7 principes of 'gezichtspunten' zijn opgenomen en de zeven kernonderwerpen zijn concreet beschreven, waardoor een bedrijf zich kan spiegelen aan haar verantwoordelijkheden ten opzichte van de kernonderwerpen. Bij het invoeren van het MVO-zorgsysteem vormen deze principes een fundamentele basis voor besluitvorming en handelwijze. Het bedrijf kan aantonen dat de zeven kernonderwerpen zijn geimplementeerd, rekening houdend met de zeven MVO principes.

De zeven kernonderwerpen

De zeven kernonderwerpen van MVO Grafimedia zijn:

1. Behoorlijk bestuur,
2. Mensenrechten,
3. Arbeidsomstandigheden,
4. Milieu,
5. Eerlijk zaken doen,
6. Consumenten- / klantenbelangen,
7. Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.

De MVO Grafimedia norm is verkrijgbaar bij de SCGM, via www.scgm.nl. De MVO norm Creatieve Industrie via SCCI: www.creatieve-industrie.com

Dit project is afgerond in 2012.