Leren van elkaar MVO

Er is in de jaren veel kennis ontwikkeld over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De kennis is vaak gebaseerd op een eigen interpretatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat de vraag naar feitelijk MVO groeit zijn er steeds meer klanten die vragen naar de MVO activiteiten van een bedrijf. Het Dienstencentrum heeft hiervoor ‘Leren van Elkaar’ ontwikkeld. Een concept om adviseur(s) en ondernemers samen de structuur en inhoud van MVO binnen een bedrijf te ontwikkelen. De adviseur is verantwoordelijk voor de inhoud en begeleiding van het ontwikkelproces. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke vertaling van ‘norm-vereisten’ naar de dagelijkse praktijk.

Bijeenkomsten ‘Leren van Elkaar’ - Samenwerken naar MVO

5 bijeenkomsten van 4 uur, met uitleg en voorbereiding door het Dienstencentrum en huiswerkopdrachten voor de deelnemende bedrijven. Aan het begin van iedere vervolg sessie worden de uitgewerkte opdrachten met elkaar gedeeld en besproken en volgt een nieuw thema.

De (ruwe) indeling voor de bijeenkomsten is als volgt:

  1. Stakeholders + Kernonderwerp Behoorlijk Bestuur
  2. Kernonderwerpen Mensenrechten + Eerlijk zaken doen
  3. Kernonderwerpen Arbeidsomstandigheden + Milieu
  4. Kernonderwerpen Consumenten belangen + Maatschappelijke  Betrokkenheid
  5. Opstellen van een MVO Handboek + Verankeren in een management  systeem + doorspreken intern audit rapport + openstaande punten

Kosten en resultaten

De kosten voor de werksessies worden door de ondernemers gedeeld, waardoor de kosten per ondernemer beperkt blijven in verhouding tot individuele (maatwerk) begeleiding.

Het resultaat van de sessies is een algemeen MVO systeem met de benodigde documenten, formulieren, procedures etc. Desgewenst kan iedere deelnemer na de ‘leren van elkaar’ sessies kiezen voor certificering. Bedrijven met maximaal 25 werkzame personen kunnen kiezen voor MVO groepscertificering. Bedrijven met meer dan 25 werkzame personen kunnen kiezen voor een individueel MVO certificaat.

Interesse?

Interesse in samen leren, neem dan contact met ons op via het secretariaat of klik hier.