Lean Grafimedia 

Wat is LEAN?

De kerngedachte is om waarde voor de klant te maximaliseren en tegelijkertijd het minimaliseren van verspilling. Lean betekent meer waarde te creëren voor klanten met minder middelen.
Een Leane organisatie begrijpt waarde voor de klant en richt zijn de belangrijkste processen zo in dat zij voortdurend deze klantwaarde kan verhogen. Het uiteindelijke doel is om perfecte waarde te bieden aan de klant door middel van een perfecte waardecreatie met een procesproces dat geen verspilling kent.

Partners

De deelnemende organisaties: Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het Dienstencentrum

De belangrijkste doelen

De belangrijkste doelstellingen van het Lean-project is het ontwikkelen van en implementeren van een Lean aanpak voor de Grafimedia.

Het Dienstencentrum begeleidt samen met de HAN Lean-trajecten bij bedrijven die ‘slanker’ willen werken.  Wij
geven u alvast tien tips.

  • Begin met het mensenwerk. Zoek de mensen in de organisatie die het moeten én kunnen gaan doen. Betrokkenheid bij directie: betrokkenheid op de werkvloer.
  • Alle begin is moeilijk. Zorg er voor dat er mensen zijn die het proces kunnen observeren en feedback kunnen geven.
  • Wees eerlijk. Gebruik LEAN of een andere verbetermethode niet als verkapte sanering. Maar durf wel te benoemen waar dingen mis gaan en beter móeten.
  • Geef richting aan je verandering met feiten. Zoek en vind het knelpunt in je proces c.q. waardestroom.
  • Meet de wens van de klant. Maak die producten waarvoor de klant het beste betaalt. Laat je zoveel mogelijk betalen voor advies, innovatieve of creatieve activiteiten die misschien niet tastbaar zijn maar wel door de klant benoemd worden als waardevolle dienstverlening.
  • Laat iedereen bijdragen aan verbetering. Gebruik op de werkvloer technieken voor betere inrichting en beheersing en maak kleine horizontale teams van gemotiveerde verbeteraars. De grote massa heeft pioniers nodig om naar te kijken.
  • Houd het praktisch en houd het zichtbaar. Werk met zichtbare getallen, mensen en plannen op de werkvloer. Zorg dat er successen te vieren zijn. Kies dus uitvoerbare, handzame en waardevolle verbeteracties. Laat de mensen van de werkvloer aan hun collega’s presenteren hoe dit blijvend bijdraagt aan een beter bedrijf voor iedereen.
  • Zorg dat er voldoende betekenisvolle ‘grote’ veranderingen gestart worden, wanneer de cultuur er rijp voor is. Als het roer echt om moet, doe dat dan.
  • Denk niet alleen na over ‘de productie’. Het bedrijf wordt niet beter van hogere productiecapaciteit als er niet meer producten verkocht kunnen worden. Denk niet alleen aan verkopen: denk aan marketing en customer experience, juist vanwege de benutting van de eigen creatieve kracht.
  • Vraag ‘waarom?’.