Lean Grafimedia 

Lean is het vermogen om ‘meer te bereiken met minder’. De Lean filosofie richt zich op het vergroten van de klantwaarde, met minder inspanning, minder fouten, minder materiaal, kleinere voorraden, minder energie en minder tijd en ruimte. Het ultieme doel van Lean is het leveren van een perfect product of dienst, zonder verspillingen. Productie bedrijven in de creatieve industrie, waaronder vellenoffsetdrukkerijen, rotatiedrukkerijen, printbedrijven en signbedrijven, moeten continu slimmer en efficiënter produceren. Ter voorkoming van bedrijfsblindheid kan een onafhankelijke adviseur mét branche kennis het bedrijf op nieuwe ideeën brengen. Hiervoor biedt het Dienstencentrum diverse overzichtelijke Lean-projecten aan.

Lean Game

Spelenderwijs leren wat Lean is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een stickelbrick game. Bij voorkeur alle lagen van het bedrijf, van werkvloer tot aan de directie kunnen in dit spel meespelen en daar veel van leren. Het spel duurt (afhankelijk van de grote van de groep) een halve dag. Bij grote bedrijven wordt het spel vaker gespeeld in verschillende samenstellingen. Het Lean spel resulteert in bewustwording van verbetermogelijkheden en valkuilen, die vertaal kunnen worden naar de eigen werkplekken.

Value Stream Mapping (VSM)

Het vaststellen van een waardestroom van het gehele klant proces. Interne handelingen, wachttijden, klantcontacten, bewegingen worden vastgelegd en visueel weergegeven met post-its. De VSM wordt het meest waardevol als het bedrijf beschikt over (betrouwbare) data uit een management systeem, zodat de feitelijke prestaties vastgelegd kunnen worden. Is de data beperkt of onbetrouwbaar, dan heeft de adviseur eenvoudige tools om gegevens te gaan meten tijdens ‘huiswerk’ opdrachten.

5S

Opgeruimde werkplekken zorgen voor rust, overzicht en voorkomt (vaak) onnodige fouten. Met 5S wordt een werkplek afgezet en wordt opgeruimd tot een neutrale werkbare plek, waar alleen de materialen en hulpmiddelen aanwezig zijn die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Geen onnodige spullen die verwarring veroorzaken, waardoor er zicht is op de order. 5S resulteert in een werkplek die wordt vastgelegd met als doel dit dagelijks op deze manier zo achter te laten.

7 verspillingen

Verspillingen zijn onder te verdelen in 7 type verspillingen. Ieder bedrijf weet (vaak) waar onnodige verspillingen voorkomen, maar heeft onvoldoende grip op het in kaart brengen van de feitelijke verspilling en het aandragen en implementeren van een oplossing om de verspilling te elimineren. Middels een ‘7 verspillingen project’ gaan medewerkers van het bedrijf samen met een ervaren adviseur de verspillingen in kaart brengen, door het maken van foto’s. Beelden geven namelijk optimaal inzicht in verspillingen om te komen tot een betere oplossing.

Dashoards en KPI’s

Om te kunnen sturen op basis van de feitelijke prestaties, zal een bedrijf moeten beschikken over concrete prestatie indicatoren (KPI’s). Deze KPI zelf zal moeten worden vastgesteld en moet middels data in het Management Informatie Systemen óf data in het productie apparaat continue in overzichten worden vertaald. Deze overzichten, lijngrafieken, cirkel- of staafdiagrammen geven in één oogopslag weer, wat de status van de prestatie op een moment is. Veel bedrijven sturen op basis van onderbuik gevoel en onvoldoende op feitelijke prestaties, terwijl de moderne drukpersen en Management Informatie Systemen over actuele data beschikken. Samen met de adviseur worden de KPI’s vastgesteld en met de MIS-leverancier en leverancier van de productie apparaten een methode ontwikkeld op de gegevens te verzamelen en te vertalen naar overzichtelijke dashboards. Dit kan zijn op schermen op de werkvloer tot aan overzichten op smart-phones.