Kansen door ontwikkeling nieuwe produkten in de grafimedia

De werkgelegenheid in de grafimedia sector is de afgelopen jaren fors gekrompen. Van de 45.000 banen in het begin van deze eeuw zijn er nu nog zo'n  20.000 over. Dit komt onder andere door voortgaande digitalisering en toepassing van ICT waardoor er minder vraag is naar drukwerk. De economische crisis heeft deze ontwikkeling verder versneld. Het aantal vacatures is tijdens de crisis sterk gedaald, maar herstelt zich wel enigzins. Er zijn wel kansen voor de sector bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van drukwerk, media, communicatie en marketing. Samenwerking met andere bedrijven (die elkaar aanvullen) kan ook perspectief bieden aan bedrijvenin onze sector. 

Recent was ik bij de presentatie van studenten van de Staf en Kaderopleiding van Stivako die over deze problematiek ging. Hun presentatie richtte zich op de mogelijkheden die grafimedia bedrijven hebben om succesvol te zijn en blijven. Samenwerking en de kwaliteit van medewerkers en management zijn daarbij doorslaggevend. De meerderheid van de deelnemers is jomg en zij stralen dat jonge elan uit.

Echter in de sector werken vooral veel personen van middelbare leeftijd (45-55 jaar). Er zijn weinig jongeren werkzaam. Het aandeel 55-plussers is in de grafische industrie niet hoger dan gemiddeld. In de sector werken veel mannen en middelbaar opgeleiden. Het opleidingsniveau in de sector neemt toe: er is minder vraag naar drukkers en meer vraag naar medewerkers voor andere functies, mensen die vaak hoger opgeleid zijn. Maar ook aan drukkers worden hogere eisen gesteld vanwege technologische ontwikkelingen en het groter belang van commerciële vaardigheden. 

Willen we vernieuwen en aan blijven sluiten bij de behoeften en wensen van onze afnemers of de eindgebruikers van de producten en diensten uit onze sector, is het noodzakelijk te investeren in de competenties van leiding en medewerkers in onze sector. Alleen dan kunnen we blijven vernieuwen!

 
   « Meer Nieuws...