Jubileum, 25 jaar Dienstencentrum

1 Juni 2020 is het precies 25 jaar geleden dat het Dienstencentrum van start ging als een business-unit van de werkgeversorganisatie KVGO. Nu 25 jaar later adviseren we nog steeds grafimedia bedrijven in onze bijzondere sector.

Hiervoor wil ik al onze klanten en andere belangrijke stakeholders van het Dienstencentrum van de afgelopen 25 jaar bedanken. Zonder jullie bestaat er geen Dienstencentrum! Dit geldt ook voor al die medewerkers die in de afgelopen jaren als adviseur of in de project-ondersteuning hebben gewerkt of er nog steeds werken. Sommigen genieten inmiddels van hun pensioen, anderen hebben hun carrière elders voortgezet. Maar iedereen heeft in zijn of haar periode bij het Dienstencentrum altijd getracht de klant zo goed mogelijk te bedienen en te helpen met de diverse aspecten van de bedrijfsvoering. 

Hoe is het zo gekomen?

Na een proces van heroriëntatie van het KVGO in de jaren negentig van inmiddels de vorige eeuw, waarbij ik als directeur van Stivako, betrokken was, gingen we met het KVGO Dienstencentrum 1 juni 1995 operationeel van start met betaalde advisering. Ik was inmiddels overgestapt van Stivako naar het KVGO. Het starten met een business-unit voor advisering, die selfsupporting (kostendekkend) zou moeten worden, was een hele verandering waarvoor we 3 jaar de tijd kregen. Deze tijd hebben we niet geheel nodig gehad. Het ging voortvarend met het Dienstencentrum. In de zelfde tijd kwam de Stichting Interne Milieuzorg (SIMZ) langszij. En enige jaren later werd de SCGM opgericht om advisering en certificering organisatorisch los van elkaar te trekken. De KVGO-leden kozen medio 2003 voor afslitsing van het Dienstencentrum en alle aanpalende stichtingen van het KVGO. Per 1 januari 2004 werden deze zogenaamde satellieten en ook het Dienstencentrum verzelfstandigd. We gingen door als los van het KVGO opererende Stichting KVGO Dienstencentrum. Wel met als uiteindelijke doel om als BV verder te gaan. Met ingang van 2008 is dit doel gerealiseerd. En nu in 2020 voorzien wij nog elke dag onze klanten van advies en ondersteuning.

Zij het gezien de turbulente huidige tijd in iets mindere mate dan we gewend zijn door COVID 19. Maar er gloort al weer licht aan de horizon. Vandaag gaat onder andere de horeca weer open, een goed teken. En ook wij gaan weer activiteiten ondernemen waarbij meerdere mensen (tot nu toe -30 mensen) betrokken kunnen zijn. Wel onder de strikte regels van onze nieuwe anderhalve meter economie. Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat, zeker in de komende periode! En hoop u in de komende tijd dan ook weer "live" te ontmoeten.

Frank den Hartog

 
   « Meer Nieuws...