ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement en is gericht op het continue verbeteren van de interne organisatie. Denk hierbij aan voorkomen van bedrijfsrisico’s, het vaststellen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het stellen en monitoren van doelen, het vaststellen van de (meest efficiënte) werkwijze. Alles met als doel het verhogen van de klanttevredenheid, het reduceren van de faalkosten en het uitsluiten van bedrijfsrisico’s.

De aanpak van het Dienstencentrum

Op basis van de ISO-normen (ISO 9001:2015) biedt het Dienstencentrum diverse ondersteuningsmogelijkheden aan. Voor Kwaliteitsmanagement wordt veelal eerst begonnen met een aantal basis analyses om de context van de organisatie te bepalen. Hieronder valt een analyse middels de Bedrijfswijzer, een bedrijfsrisico analyse en een stakeholders analyse.

Na de algemene context analyses vindt er een verdieping plaats naar specifiek kwaliteitsmanagement:

  • Kwaliteit-risico inventarisatie, tijdens deze risico-inventarisatie worden in een relatief kort tijdbestek alle processtappen gedefinieerd, worden de belangrijkste risico’s in het primaire proces vastgelegd en worden de risico’s op basis van specifieke klanteisen geïnventariseerd. Deze kwaliteit-risico inventarisatie geeft inzicht in de belangrijkste kwaliteitsaspecten welke moeten worden opgenomen bij het implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Ondersteuning bij het vastleggen van het kwaliteitsmanagementsysteem door gebruik te maken van ontwikkeld blauwdrukmateriaal.
  • Betrekken van medewerkers en interne communicatie over de vastgelegde afspraken. Samen met verantwoordelijke medewerkers wordt de optimale werkwijze besproken, worden afdelingsdoelstellingen (KPI’s) bepaald en wordt er een monitoringsprogramma opgezet.
  • Uitvoeren van de interne kwaliteitsaudit. Deze interne audit is de opstap naar een ISO 9001 Groepscertificaat (1 – 25 FTE), MKB zekerheidscertificaat (26 – 50 FTE) of een individueel certificaat.

Staf Zekerheid

Dit adviesconcept is speciaal voor MKB –bedrijven tot 50 werknemers ontwikkeld om gegarandeerd, goed en goedkoop te werken aan rendementsverbeteringen binnen uw bedrijf. Het maakt bij dit concept niet uit of het om financiële verbeteracties gaat (profit), duurzaam ondernemen (planet) of duurzame inzetbaarheid van mensen (people). Dit concept – gebaseerd op sectorspecifiek blauwdrukmateriaal - is toonaangevend door haar transparante en praktische aanpak. Hierdoor gaat het advies snel en doelgericht.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.