Hulp of advies nodig bij het regelen van werktijd-verkorting?

Bel Margreeth Colenbrander van het Dienstencentrum: 020-5435688 of mail naar m.colenbrander@dienstencentrum.com. Vanaf € 250,- helpen wij u bij de aanvraag. Een goede onderbouwing is essentieel voor de kans van slagen.

Werktijdverkorting: wat is het en welke voorwaarden zijn van toepassing?

Tijdelijke omzetdaling als gevolg van de corona crisis? Werktijdverkorting biedt een oplossing. In bijzondere situaties mogen bedrijven de werktijd van hun personeel verkorten. Bijvoorbeeld na een brand. Maar ook de uitbraak van het coronavirus valt daaronder. Voor werknemers, voor wie de tijdelijke werkvermindering geldt, kan een WW-uitkering wegens werktijdverkorting worden geregeld. Er gelden wel voorwaarden:

  • Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Er moet een directe relatie bestaan tussen de calamiteit (corona) en de werkvermindering.
  • U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.

Hoe werkt het?

  • Een vergunning voor werktijdverkorting wordt aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning geldt maximaal 6 weken en kan daarna worden verlengd als de situatie niet is verbeterd. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.
  • De ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting moet direct worden gemeld bij UWV.
  • Na de melding en binnen een week na afloop van de vergunningsperiode kunt u een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij UWV. Dat is dus in de zevende week na ontvangst van de vergunning.
  • UWV vergoedt 75% / 70% van het loon voor de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. En alleen voor de uren waarvoor de vergunning is verleend.
  • UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering uit aan de werkgever. 
  • Voor een werknemer die ziek is voordat de vergunningsperiode ingaat, kan geen tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Wordt een werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt de tijdelijke WW-uitkering gewoon door.

En wat als de werkvermindering structureel is en langer duurt dan 24 weken?

Werktijdverkorting is dan niet meer mogelijk. Wel drastischer maatregelen als een ontslagprocedure waarbij UWV wordt gevraagd om een ontslagvergunning te verlenen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. 
Wacht niet te lang. Het  Dienstencentrum helpt u graag!

Meer weten?

Bel 020-5435688 of mail naar m.colenbrander@dienstencentrum.com.

 
   « Meer Nieuws...