Gratis Webinar Reorganisatie en Ontslag

Woensdag 10 juni a.s. om 15.00 uur informeert Margreeth Colenbrander, juridisch adviseur van het Dienstencentrum, u over de spelregels bij reorganisatie en hoe u zich daar het beste op kunt voorbereiden.

De coronacrises heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de grafimediasector. De NOW regeling, met subsidie voor loonkosten, is een goed initiatief van het kabinet. Maar is het voldoende of is een reorganisatie met verlies van arbeidsplaatsen noodzakelijk? Bij een reorganisatie komt veel kijken. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen en keuzes worden gemaakt. En welke regels zijn dan van toepassing? Denk bijvoorbeeld aan de procedure bij UWV, de ontslagvolgorde en herplaatsing, ontslagvergoedingen en alternatieve mogelijkheden om het ontslag te realiseren.

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • UWV procedure in hoofdlijnen
  • Ontslagvolgorde (afspiegelingsbeginsel)
  • Het begrip uitwisselbare functie
  • Herplaatsingsverplichting
  • Transitievergoeding
  • Ontslag in overleg (met wederzijds goedvinden).

Wilt u hier meer over weten? Meldt u zich dan nu aan voor het Webinar Reorganisatie en Ontslag. Bel 020 56435688. Het webinar duurt ongeveer een half uur.

 
   « Meer Nieuws...