Gevalletje (bijna) ongeval

“Gelukkig, dat ging nog net goed!” Soms gebeurt er weleens iets in het bedrijf waarvan je je achteraf realiseert dat het niet veel had gescheeld of er had een ernstig ongeval plaatsgevonden. Herkenbaar? Maar gelukkig is het (weer) met een sisser afgelopen. In 9 van de 10 gevallen vegen we even het zweet van ons voorhoofd en gaan vervolgens gewoon door met ademhalen; ‘niets gebeurd’.

Arbocoördinatoren en Preventiemedewerkers herkennen dit gedrag maar al te goed. Niets menselijks is ons vreemd, maar toch, zij weten als geen ander dat dit soort incidenten, die we ‘bijna-ongevallen’ noemen een graadmeter zijn voor de mogelijke onveiligheid in de organisatie.

Het is daarom ook zaak om deze bijna-ongevallen vast te leggen. En dat moet wel secuur gebeuren. Niet alleen omdat de Arbowet dat voorschrijft maar vooral omdat je, door de situatie goed te analyseren, kunt voorkomen dat een dergelijke situatie nog eens voorkomt en dan wellicht niet met een sisser afloopt. Zo kun je bijtijds ingrijpen en wellicht onveilige situaties vroegtijdig voorkomen door het nemen van passende maatregelen.

In de Arbo RI&E is er de mogelijkheid om de ongevallen en bijna-ongevallen te registreren. Hiermee krijg je goed zicht op de mogelijke risico’s die nog aangepakt kunnen worden, maar ook mogelijk gerelateerd verzuim wordt zo inzichtelijk gemaakt.  Registreer dus goed de feiten:

  • Wanneer gebeurde het (bijna) ongeval?
  • Wat is de functie van het (bijna) slachtoffer?
  • Op welke afdeling / werkplek heeft het plaatsgevonden?
  • Omschrijf de toedracht en de situatie
  • Vermeld de machine en / of materialen waarmee het gebeurd is

Het melden van ongevallen is wettelijk verplicht. Het melden van bijna-ongevallen is dat niet. Maar we raden je wel aan om deze bijna-ongevallen te registreren en bij de medewerkers te melden. Het gaat er tenslotte om dat zij de noodzaak en ernst van de situatie inzien zodat dergelijke bijna-ongevallen niet meer zullen voorkomen. Want: Iedereen binnen het bedrijf is mede verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en heeft hierin de taak om gevaarlijke situaties te helpen voorkomen.

Maak de medewerkers ook duidelijk dat zij een meldingsplicht hebben binnen de organisatie. Doe daar vooral niet te ingewikkeld over. Hou het laagdrempelig en eenvoudig. Geef vooral aan dat medewerkers bij melding nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de (bijna) ongevallen en dat ze er ook niet op zullen worden afgerekend.

Vervolgens is het belangrijk om een onderzoek in te stellen naar deze melding(en). Zo weet iedereen dat het niet ‘verdwijnt’ maar dat het de aandacht heeft en draagvlak heeft van de directie en het bedrijf als geheel.

Vraag ook je medewerkers regelmatig of zij nog goede suggesties hebben om het veilig en gezond werken op de werkvloer te bevorderen. Dit verhoogt de motivatie en betrokkenheid en zo weet iedereen dat veiligheid en gezondheid van de medewerkers de hoogste prioriteit heeft.

 
   « Meer Nieuws...