Geen mondkapje, geen loon?

Kun je als werkgever je werknemers verplichten een mondkapje te dragen? En mag het loon worden stopgezet als een werknemer weigert een mondkapje te dragen op de werkvloer?

Ja, oordeelde de rechter onlangs in kort geding. De kwestie waarover de rechter moest oordelen gaat over een medewerker in dienst van een banketbakkerij, maar dat had net zo goed een grafimedia bedrijf kunnen zijn. De werkgever laat in oktober vorig jaar weten dat alle medewerkers een mondkapje moeten dragen. Eén medewerker wegert dit. Hij heeft er last van tijdens het werk en kan voldoende afstand houden van zijn collega’s zegt hij. Een mondkapje vindt hij dus niet nodig.

De werkgever neemt hier geen genoegen mee. Hij stopt met loon betalen en ontzegt de medewerker de toegang tot het bedrijf. Hij beroept zich op het zogeheten instructierecht. Dat houdt in dat werknemers zich moeten houden aan de voorschriften die de werkgever opstelt.

Wat vindt de rechter?

Hoewel getwist wordt over de effectiviteit van een mondkapje, kan het dragen ervan in coronatijd bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Een werkgever moet de medewerkers beschermen door te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het dragen van een mondkapje kan daarbij helpen.

Inbreuk op persoonlijke levenssfeer?

Je kunt als werkgever niet zomaar van alles verplicht stellen. De verplichting om een mondkapje te dragen is op zich een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Om dat te kunnen doen moet er een goede reden zijn en een belangenafweging plaatsvinden. Maar aan die voorwaarden is voldaan volgens de rechter. De werkgever moet in coronatijd er immers alles aan doen om besmetting van medewerkers te voorkomen. Daarnaast heeft de werkgever een bedrijfsbelang, omdat medewerkers bij ziekte of quarantaine doorbetaald moeten worden. Een mondkapjesmaatregel kan alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt. De werknemer heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat hij zich altijd aan de 1.5 meter maatregel kan houden als hij een collega tegenkomt. De werkgever mag het loon dus opschorten en hem de toegang tot het werk weigeren zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

Wat betekent dat in de praktijk?

Dus nu alle medewerkers verplichten een mondkapje te dragen? Dat lijkt me niet. Het hangt af van de bedrijfssituatie. Is 1.5 meter afstand houden mogelijk (en wordt daar ook op toegezien!) dan is een mondkapjesplicht niet per se nodig. Let er ook op dat het instellen van een mondkapjesplicht niet eenzijdig door de werkgever kan worden opgelegd als er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestaat.

Wel verplicht mondkapjes op de werkvloer? De werkgever moet de medewerkers dan goed instrueren over de manier waarop de kapjes gebruikt moeten worden, mondkapjes ter beschikking stellen of de kosten vergoeden en rekening houden met werknemers die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen.

Voor meer informatie advies, neem contact op met Margreeth Colenbrander via telefoonnummer 020-5435688 of m.colenbrander@dienstencentrum,com