Fluitend naar het werk? Lees de tips!

Herkent u dit: een medewerker maakt veel fouten, komt regelmatig te laat, negeert werkinstructies of maakt botte opmerkingen richting collega’s of leidinggevende. Bijna elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken. Heel vervelend! Zowel voor de werkgever als voor de werknemer zelf. Want iedereen wil toch het liefst fluitend naar zijn werk? Doe je voordeel met de volgende tips:

Ga met elkaar in gesprek.

Goed functioneren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Loopt het niet volgens verwachting; onderzoek dan wat daar de reden van is. Weet de medewerker wel wat van hem/haar wordt verwacht. Zijn de taken duidelijk? Is er een functiebeschrijving met een overzicht van taken en verantwoordelijkheden? Heeft de medewerker wel voldoende kennis om die taken goed uit te kunnen voeren? Is de werknemer uitgekeken op zijn functie of wordt het hem of haar juist te veel?

Een negatieve werkhouding?

Negatief gedrag, bijvoorbeeld vaak mopperen, op iedere slak zou leggen, besluiten van de bedrijfsleiding voortdurend ter discussie stellen, consequent een ‘langzaamaanactie’ voeren, valt ook onder disfunctioneren. Ook hier de tip om te onderzoeken wat de achterliggende oorzaak is. Is er een aanleiding voor de verandering in het gedrag? De werknemer kan bijvoorbeeld financiële of andere privéproblemen hebben, zich ondergewaardeerd of gepasseerd voelen. Door erover te praten klaart de lucht misschien al op en kan er naar een oplossing worden gezocht.

Kijk in de spiegel

Natuurlijk kan de medewerker gewoon een ‘rotte appel’ in het bedrijf zijn. Spreek hem of haar dan aan op gedrag en geef een kans om te verbeteren en maak daar duidelijke afspraken over.

Maar stel je als organisatie ook vragen als:

  • heeft de medewerker de juiste opleiding of begeleiding gekregen?
  • Zijn er interne factoren die er toe bijdragen dat de medewerker niet uit de verf komt of zich onmogelijk gedraagt?

Want misschien ligt daar (mede) de oorzaak van het slecht presteren van de medewerker.

Kijk ook eens naar de leidinggevende

Goed leiding geven is niet eenvoudig. En soms gaat het fout. Leidinggevenden zijn tenslotte ook maar mensen. Pesten, neerbuigend of agressief gedrag, voortrekken van anderen, racistische of seksistische opmerkingen maken, roddelen, het komt allemaal voor. Ook leidinggevenden kunnen zich hier (onbedoeld) schuldig aan maken. Met ongemotiveerde of disfunctionerende medewerkers tot gevolg. Ga ook dit onderzoek en gesprek niet uit de weg, het lost zich niet vanzelf op.

Kortom:

  • Oordeel niet te snel en onderzoek wat er aan de hand is.
  • Ga het gesprek niet uit de weg, ook als een werknemer (of de leidinggevende) daar niet direct open voor lijkt te staan.
  • Misschien zijn er verschillende oorzaken die elk om een andere oplossing vragen.

Niet altijd even eenvoudig, maar het levert wat op: : geen gedoe meer op de werkvloer, een hogere productiviteit en weer fluitend naar het werk!

Hulp of advies nodig?

Neem contact met mij op via m.colenbrander@dienstencentrum.com of bel 020-5435688.

 
   « Meer Nieuws...