EPK: Energie Prestatie Keuring

Het bedrijfsleven heeft met de overheid en allerlei maatschappelijke organisaties, het SER-energieakkoord (2013) afgesloten, waarin o.a. afspraken zijn vastgelegd om het energieverbruik verder terug te dringen. In dit akkoord is o.a. afgesproken dat er binnen Nederland een aantal een EPK-proefprojecten zullen worden uitgevoerd. De grafimedia is een van de 9 bedrijfstakken waar een EPK-proefproject mocht starten. In dit project participeren verschillende partijen, elk op basis van hun unieke bijdrage: KVGO, Dienstencentrum, BlueTerra (voorheen Industrial Energy Experts), DCMR en RVO. Conform planning is het project medio 2015 afgerond, waarna de resultaten zijn meegenomen in het internationale energieproject EMSPI (Energy Management Standardization in the Printing Industry).

Interessant om te weten is, dat de grafimedia (met 10% participatie) onderdeel uitmaakt van de topsector ‘Creatieve industrie’, een industrie met ruim 130.000 bedrijven. Doordat de grafimedia binnen de creatieve sector de meest complexe bedrijfsprocessen kent, zorgt ervoor dat de EPK Grafimedia tevens geschikt is voor het grootste deel van de creatieve sector. Deze EPK kan dus beter gezien worden als de EPK Creatieve Industrie.

Het Dienstencentrum was leading in de ontwikkeling van de sectorspecifieke EPK. 

De projectaanpak van het Dienstencentrum

Een EPK kan je nog het beste vergelijken met een APK-keuring voor een bedrijf op het gebied van energiebesparing. De grafimediabranche is een van de geselecteerde branches waar als eerste een maatwerk EPK mag worden ontwikkeld. KVGO en Dienstencentrum willen dit bereiken door energiezorg te implementeren in de web-applicatie van de ARBO RI&E Grafimedia: beter bekent als de Web-RI&E. Dit digitale platform is bij uitstek geschikt om meer bedrijfskundige aspecten aan vast te koppelen. Tenslotte heeft een RI&E-gebruiker zijn of haar bedrijf al helemaal tot in detail gedefinieerd, op afdelings- en werkplekniveau.

Om de ontwikkeling en kwaliteit van de energiemodule binnen de RI&E zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van de bedrijven, mochten 20 ondernemingen meedoen met deze pilot. Op basis van hun ervaringen is de beta-versie van de webapplicatie verder geoptimaliseerd en is een technisch ontwerp opgesteld voor latere toepassing (2017).

De resultaten van dit pilotproject van de SER zijn vastgelegd in een eindverslag Grafimedia en eindrapportage van de SER. Voor meer informatie neem contact met ons op.