CO2- en Energiemanagement

Klimaatverandering is een wereldwijd vraagstuk. Het nieuwe klimaatakkoord zal voor Nederland hier een oplossing voor moeten bieden. In dit akkoord zijn met alle relevante stakeholders afspraken gemaakt over hoe we ons klimaat kunnen beschermen en verbeteren. De doelstellingen zijn simpel en helder in 2030 49% CO2 reductie en in 2050 95% CO2 reductie. Maar ook uitdagend, omdat we onze huidige klimaatdoelstelling van 25% reductie in 2020 al niet gehaald hebben. Daarnaast moeten al vanaf 1 januari 2020 alle bedrijven aantonen dat zij op het gebied van energiebesparing aan de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit voldoen.

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelste groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Als een van de eerste branche beschikt de Creatieve Industrie over een Erkende Maatregel Lijst. Zowel de consument als het bedrijfsleven zullen dus aan de bak moeten, om ieder op zijn eigen manier hier invulling aan te geven. Voor uw bedrijf zijn er kansen genoeg. Want op basis van onderzoeksgegevens is gebleken dat een grafisch bedrijf gemiddeld 13% energie en 11% CO2 reductie en 12% kostenbesparing binnen 2 jaar kan behalen. Vast ook een leuke uitdaging voor uw bedrijf.

Waar ondersteunen wij?

Op het gebied van CO2 en energie kan het Dienstencentrum uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen. Alle adviezen zullen leiden tot een betere balans in uw Energiebeleid en zullen zeker leiden tot betere bedrijfsresultaten.

  • Informatieplicht Energie
  • Energie RIE Creatieve Industrie de Energie RIE stelt u in staat op een eenvoudig en snelle manier inzicht te krijgen in uw energieverbruik en energiebesparingsopties. Via een automatisch gegeneerd Plan van Aanpak uw EnergieBesparingsPlan kunt u noodzakelijke verbeteracties doorvoeren. Zo kunt u uw Energie en milieubeleid vormgeven en voldoet u aan de wettelijke eisen.
  • Energiemanagementsysteem ISO 50001 De ISO 50001 is een energiemanagementsysteem dat zich richt op het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik en het terugdringen daarvan met betere financiele resultaten tot gevolg. Het managementsysteem is de beste uitstekende uitwerking van het aspect Energie en als aanvulling op het milieumanagementsysteem, ISO 14001.
  • ClimateCalc De CO2 voetafdruk is de manier om feitelijk aan te tonen hoe duurzaam een product is. Er komt steeds meer aandacht voor de reductie van CO2 om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft. ClimateCalc is het enige geaccrediteerde rekenmodel ter wereld dat zowel de CO2 voetafdruk van het bedrijf als de individuele drukorders kan berekenen vanuit een levenscyclusinvalshoek scope 1, 2 en 3.
  • Opleiding Energiecoördinator, kijk bij opleidingen op de website van Stivako.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen. De leveringsvoorwaarden vindt u hier.

Kennisplatform Energie

Het Dienstencentrum heeft samen met haar partner Metaview het Kennisplatform Energie ontwikkeld omdat er het nodige gaat veranderen in de sector: bedrijven moeten zich namelijk bezig gaan houden met hun CO2- en energiebeleid. Het Energiebeleid is door minister Wiebes radicaal omgegooid, met nieuwe wetgeving en sancties voor achterblijvers tot gevolg. Energie is hét item van de komende jaren. Om bedrijven te helpen te voldoen aan de eisen van de overheid, heeft het Dienstencentrum met Metaview voor de sector een adviestraject vormgegeven en een Quicksan Energie ontwikkeld. Voor het KVGO heeft het Dienstencentrum speciaal voor KVGO-leden: Kennisplatform Energie KVGO Grafimedia (https://www.kennisplatform-energie-kvgo.nl) ontwikkeld. KVGO-leden kunnen daar terecht om deel te nemen aan activiteiten die rond het thema Energie georganiseerd worden.

Ook bedrijven uit de Creatieve Industrie kunnen op dit Kennisplatform Energie terecht. Heeft u vragen of wilt u hulp bel dan even met onze helpdesk Energie: 020 5435688.