Duurzaam ondernemen als bedrijfsstrategie

Door de snel veranderende marktomstandigheden binnen de grafische en creatieve sector, neemt het belang voor ondernemers toe om steeds verder te professionaliseren. Dit wordt niet alleen vanuit bedrijfseconomische achtergronden gestuurd (kostenbeheersing), maar ook vanuit de al maar toenemende klanteisen of toezichthoudende overheden. Duurzaam produceren neemt daarbij een prominente rol in.

Van ondernemers wordt tegenwoordig verwacht dat zij in een vorm een duurzaamheidsbeleid nastreven. Als bedrijf ‘aan de zijlijn’ blijven staan wordt door stakeholders vertaalt in ‘geen verantwoordelijkheid nemen’. Een dergelijke directiehouding zal op termijn leiden tot strategische, tactische en operationele achterstand van het bedrijf. Simpelweg, omdat de organisatie niet meebeweegt met de continue veranderende omgeving. Als een directie geen strategisch duurzaamheidsbeleid voert, zal de slagkracht ten aanzien van duurzaam produceren ook beperkt blijven. Productlijnen zijn vaak conventioneel opgezet en missen daardoor enige vorm van een groene touch. Daarnaast zullen de werknemers ook niet door de directie geïnspireerd en gemotiveerd worden om milieuverantwoord te (gaan) werken. De werknemers die duurzaamheid onbelangrijk vinden zullen daar niet om treuren en verbeteren daarom dus niet. De juist wel duurzaam ingestelde werknemers zullen gefrustreerd raken en weg gaan. Wat overblijft is een organisatie dat betiteld kan worden als ‘laggard’ of achterblijver, de laagste positie op de ontwikkelcurve van een bedrijf, een positie waar geen enkele zichzelf respecterende ondernemer zou willen zitten. De groeicurve van een achterblijver is nagenoeg tot stilstand gekomen. En zoals bekend, is stilstand achteruitgang, met een faillissement tot gevolg.

Een directie zal dus haar bedrijf moeten blijven bijsturen en aanpassen ten aanzien van de steeds veranderende omgevingsfactoren. De mate van aanpassingsvermogen bepaalt vaak de hoogte van het bedrijfssucces. Een gedegen duurzaamheidsbeleid is daarbij dus onontbeerlijk.

 
   « Meer Nieuws...