Maatschappelijk verantwoord inkopen van drukwerk

De overheid koopt per jaar voor bijna 60 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed op het milieu en de sociale aspecten hier, maar ook in andere landen. Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord inkopen vormt een krachtig instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken.

Deze milieucriteria zijn geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen. Ook drukwerk in de Grafimediabranche valt hieronder. 

De criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen van drukwerk zijn in 2008 ontwikkeld door AgentschapNL (nu: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) in opdracht van het Ministerie van VROM (nu: Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en vallen onder de productgroep drukwerk. In het drukwerk heeft papier met betrekking tot duurzaamheidaspecten een belangrijk aandeel, zowel op milieu- als op sociaal gebied. Alle papier gerelateerde milieuaspecten en -criteria komen aan bod in het criteriadocument van de productgroep papier (zie www.pianoo.nl).

Vaak is er in de praktijk eenvoudigweg onvoldoende tijd en capaciteit in huis om er nu eens ‘voor te gaan zitten’ om deze criteria bekijken en toe te gaan passen. Het Dienstencentrum kan u op verschillende manieren ondersteunen:

  • Bepalen of uw bedrijf aan de criteria maatschappelijk verantwoord inkopen van drukwerk voldoet. Dit vindt plaats middels een zogenaamde tweede partij audit (second party audit).
  • Adviseren hoe u aan de criteria kunt voldoen.
  • Begeleiding naar individuele certificering of toetreding tot de Groep Maatschappelijk verantwoord inkopen van het Dienstencentrum.

Wat u ook kiest, u heeft in ieder geval een stap gezet op weg naar een (nog) duurzamere productie

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.