De toekomst van retail

De retail branche heeft het zwaar en de toekomst van de retail is onzeker. Samenwerken is cruciaal en daarom wil De Haagse Hogeschool, INretail en het Dienstencentrum samen met en voor ondernemers werken aan het project: De Toekomst van Retail. Via verschillende vormen van co-creatie zullen ondernemers samen met onderzoekers en studenten, relevante oplossingsrichtingen ontwikkelen, waarmee shoppen leuk en winstgevend blijft.

Het doel van het project is om een toekomstvisie en een transitieroadmap te ontwikkelen voor een toekomstbestendige retail branche en bijbehorende praktische retailspecifieke adviesproducten. Het project bestaat uit vier fasen. In iedere fase werken MKB-ondernemers, opleidingen en onderzoekers samen om het doel te bereiken. Hierbij worden zij ondersteund door twee externe partners; INretail en Dienstencentrum. Beide hebben kennis en ervaring, die essentieel zijn bij de operationalisering en implementatie.

De verschillende fasen bieden structuur aan het proces van opdoen van nieuwe inzichten en kennis door onderzoek en het vertalen en implementeren van die kennis naar retailspecifieke adviesproducten voor MKB-ondernemers. Met als uiteindelijk doel innovatie voor en door MKB-ondernemingen voor een gezond bedrijf. Voor het onderwijs biedt het verrijking en vernieuwing binnen het curriculum, zodat het onderwijs blijft aansluiten op het beroepenveld.

Dit project is een samenwerking tussen het lectoraat Designerly Innovation, de faculteit Business, Finance & Marketing (onder andere de opleidingen SBRM en CE) en de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (de opleidingen IDE en IPO). De vraagstelling en praktische aanpak maken het mogelijk om via dit platform andere faculteiten en opleidingen (zoals ICT en Multimedia Design) en lectoraten (bijvoorbeeld Duurzame Talentontwikkeling en de lectoraten op het gebied van ondernemerschap) op termijn te betrekken. Projectleiding wordt ingebracht door de Regioregisseur (Caroline Draper).

Het project kent vijf, onderling samenhangende, onderzoeksthema’s:

  • Future Scenario’s: Wat zijn de ‘drivers for change’ die de toekomst van retail zullen veranderen?
  • Customer Journey’s: Wat zijn de drijfveren en waardes van gebruikers die het retail proces online en offline bepalen?
  • Enabling Technologies: Wat zijn de technologische mogelijkheden op het gebied van ICT, zoals social media en big data analytics voor de retail branche?
  • Tools voor ondernemers: welke tools en aanpak zijn effectief voor het ondersteunen van retail ondernemers bij het nemen van beslissingen en implementeren van veranderingen voor de toekomst?
  • Het krachtenveld: Wat is de value flow in het krachtenveld van retail en hoe kunnen veranderingen succesvol worden geïmplementeerd?