De nieuwe Arbowet, wat verandert er?

Per 1 juli 2017 verwacht de overheid dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Ondernemers met personeel zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de nieuwe regels worden nageleefd. De belangrijkste wijzigingen op een rij.
 

De bedrijfsarts houdt de vinger aan de pols

De rol van de bedrijfsarts gaat veranderen. In de nieuwe Arbowet heeft de bedrijfsarts drie taken:
 
  • Preventie: de bedrijfsarts krijgt een preventieve rol. Werknemers mogen hem of haar straks ook raadplegen wanneer nog geen sprake is van ziekteverzuim. De bedrijfsarts kan zo op tijd ingrijpen en voorkomen dat iemand zich ziek moet melden. Van de werkgever wordt verwacht dat hij daarvoor de randvoorwaarden schept. Je moet je medewerkers er bijvoorbeeld op wijzen dat ze bij de bedrijfsarts terecht kunnen en ervoor zorgen dat hij spreekuur kan houden. Als werkgever bent u verplicht de bedrijfsarts de gelegenheid te geven om werkplekken te bezoeken.
  • Advies: de bedrijfsarts adviseert over de ziekteverzuimbegeleiding. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Werkgever en werknemer moeten er samen zorg voor dragen dat de adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd.
  • Overleg; de bedrijfsarts krijgt meer invloed op het beleid om ziekteverzuim te voorkomen. Hij moet daarvoor kunnen overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiger, de preventiemedewerker en met de betrokken medewerkers.

De preventiemedewerker wordt belangrijker

Een preventiemedewerker heeft u al, dit is nu namelijk ook al verplicht. Per 1 juli 2017 krijgt de preventiemedewerker meer verantwoordelijkheden:
 
  • Samenwerken: de preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts en mag deze zelfs adviseren. Bij risico-inventarisatie en -evaluatie is de bedrijfsarts verplicht de preventiemedewerker in te schakelen. Dat is ook zo wanneer beschermende maatregelen worden getroffen. De werkgever, de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de personeelsvertegenwoordiging komen minimaal één keer per jaar samen voor overleg. Ze praten dan over alles dat nodig is voor een veilige en gezonde werkomgeving. U bent als werkgever verplicht dit overleg te organiseren.
  • Vastleggen: de preventiemedewerker draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij kan daarom, volgens de nieuwe afspraken, alleen worden aangesteld met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zo wordt het draagvlak voor de gekozen medewerker vergroot. Daarnaast moet de werkgever ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. U mag wanneer u minder dan vijfentwintig werknemers in dienst heeft ook zelf preventiemedewerker zijn, mits de OR of personeelsvertegenwoordiging daarmee instemt.

Het basiscontract

Door de nieuwe wet verandert er nogal wat. Rollen worden herverdeeld, verantwoordelijkheden verschuiven en de overheid verwacht meer inspanning dan voorheen. In een ‘basiscontract arbodienstverlening’ legt u vast wat precies de afspraken zijn tussen uw bedrijf en de arbodienst of bedrijfsarts. Op straffe van een boete bent u als werkgever verplicht zo’n contract af te sluiten en de inspectie SZW zal hier streng op toezien. Heeft u al een basiscontract, kijk dan goed of deze aan alle nieuwe eisen voldoet.

 
   « Meer Nieuws...