De Grafische Industrie: actief aan de slag met energie

Zoals iedereen weet is belangrijk dat we onze CO2-uitstoot aan banden gaan leggen. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het terugdringen van het energieverbruik. Vandaar dat bedrijven adequaat aan de slag gaan met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Doordat Nederland binnen de EU op het gebied van CO2-reductie het slechts scorende EU-land is, zal de overheid de aankomende jaren tot 2020 haar handhavingsbeleid sterk moderniseren. Tot 2019 kunnen bedrijven eigen initiatief tonen. Daarna wordt gehandhaafd en bedrijven gericht gevraagd naar hun EnergieBesparingsPlan.
De vraag is: hoe gaat u zich hier op voorbereiden? Niets doen is niet aan te raden.
Ons advies: ga aan de slag met de sectorspecifieke Energie Prestatie keuring (kortweg EPK), die na de zomer beschikbaar komt als onderdeel van de ARBO RI&E Grafimedia. De overheid heeft zich ten doel gesteld dat uiterlijk in 2020 70% van de MKB-bedrijven een erkende EPK hebben toegepast. Het doel van de TOP-sector Creatieve Industrie, waar de grafimedia onderdeel van uitmaakt, wil hier in haar verantwoordelijkheid nemen. Maar dan kan alleen met uw medewerking. Er is dus werk aan de winkel. 
 

Energie Prestatie Keuringen

Overheid, het bedrijfsleven en een aantal niet-gouvernementele organisaties hebben in 2013 het Energie-akkoord afgesloten om de klimaatdoelstellingen te halen waarbij is afgesproken om proeven te nemen met Energie Prestatie Keuringen, kortweg EPK. De EPK is een soort APK voor uw pand en machines/appparatuur.
Sinds kort beschikt onze branche als een van de eerste in Nederland over een sectorspecifieke EPK: de EPK Creatieve Industrie. Deze EPK volgt qua opbouw en gebruik dezelfde structuur als de welbekende Arbo web-RI&E Grafimedia.
Het doel van een EPK is aan de ene kant de ondernemer te helpen bij het zoeken naar energiebesparingsopties en aan de andere kant transparantie leveren ten aanzien van het naleven van de wet.  
 

Pilot in Gelderland

De overheid vindt EPK een goed initiatief en daar waar mogelijk stelt zij subsidie ter beschikking. Zo ook de provincie Gelderland en haar Omgevingsdiensten. In deze provincie mogen 15 Gelderse bedrijven deelnemen en zelfs nog eens 10 extra buiten de regio. U zult begrijpen dat deze 25 plaatsen snel vergeven waren, omdat er meer dan genoeg slimme ondernemers zijn, die niet willoos willen afwachten op mogelijke handhaving, maar liever zelf op de regiestoel willen plaatsnemen.
Na afronding van dit EPK-pilot-project zullen 25 creatieve bedrijven in Nederland weer beter gepresteerd hebben. Want uit recent EU-onderzoek in onze sector is gebleken dat actief aan energiezorg werken, al snel 10% energiereductie oplevert, 10% CO2-reductie en ook nog eens 10% kostenbesparing. En dat laatste zit echt niet alleen in een lagere energierekening, maar in het slimmer organiseren van uw energiecontracten en aansluiting op het energienet. Deze bedrijven zullen voor de komende tijd geen handhaving krijgen, omdat zij met een sector-EPK aan de slag zijn gegaan. Dit wil de overheid belonen, volgens hun nieuwe Wortel-Stok-Methode: De symbolische wortel voor goed gedrag (= geen handhaving + subsidies) en de stok (= handhaving + sancties) voor diegenen die niets gaan doen.

Geïnteresseerd?

Laat u adviseren door contact op te nemen met Peter Tegel van het Dienstencentrum, t. 020 543 56 88, of mail: p.tegel@dienstencentrum.com.
 
   « Meer Nieuws...