Creative ECVET-project

In dit Leonardo-project ontwikkelt het Dienstencentrum een systeem van erkenning en overdracht van leerresultaten in het beroepsonderwijs (of delen van het beroepsonderwijs) in de deelnemende landen.

In de toekomst of andere projecten is het doel om het ECVET-benadering toe te passen in alle lidstaten van de Europese Grafische Media Network (EGIN).

Dit Europees Leonardo-project is gericht is op het transparanter maken van grafimedia opleidingen in Europa.Het Dienstencentrum is verantwoordelijk voor het onderzoek naar assessment van competenties.

Samen met partners uit Finland, Denemarken, Zwitserland, Spanje en Nederland wordt gewerkt aan een "map" en assessment om opleidingen zoals offsetdrukker of mediavormgever te beschrijven en daardoor helder te maken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de diverse landen. Het Dienstencentrum heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende wijzen van assessment binnen bedrijven en opleidingsinstituten.
Dit maakt het mogelijk om te komen tot een gemakkelijkere wijze om studenten uit te wisselen en voor ondernemers om te kijken of niet gekwalificeerde potentiële medewerkers passen binnen een functie.