Compensatie transitie-vergoeding op komst!

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dat geldt ook voor werknemers die na twee jaar ziekte niet meer bij de eigen werkgever kunnen werken. Veel werkgevers ervaren dat als onrechtvaardig. Daarom is er een wet aangenomen die de aan arbeidsongeschikte werknemers te betalen transitievergoeding compenseert.

Op 26 februari jl. is bekend gemaakt hoe dat precies geregeld gaat worden. In het kort komt het op het volgende neer:

  • De regeling treedt in werking op 1 april 2020.
  • De aanvraag tot vergoeding van de betaalde transitievergoeding moet worden gedaan binnen zes maanden na betaling.
  • De aanvraag wordt ingediend en behandeld door UWV.
  • De vergoeding wordt alleen betaald als de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Voor oude gevallen (dus betaalde transitievergoedingen tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) kan een aanvraag worden ingediend tot 1 oktober 2020.
  • Het maakt niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd (via kantonrechter, UWV of met wederzijds goedvinden).

Heeft u een langdurig zieke werknemer? Of een zogeheten slapend dienstverband? Vragen over de nieuwe regeling? Neem dan contact op met het Dienstencentrum, Margreeth Colenbrander, telefoonnummer 020-5435688 of mail m.colenbrander@dienstencentrum.com

 
   « Meer Nieuws...