Circulair ondernemen in de Grafimedia

Op 1 maart jl. organiseerde het Dienstencentrum, in samenwerking met hoogleraar Enno Masurel van de Vrije Universiteit te Amsterdam, een interactieve workshop over dit thema. Behalve gericht op informatieverstrekking, was het met name een interactieve sessie waarbij de 15 deelnemers mee konden praten en vragen konden stellen over het onderwerp, om zo op een praktische manier met circulair ondernemen aan de slag te gaan of, voor sommigen, ermee door te gaan op de ingeslagen weg.

Wat is circulair ondernemen?

Bij circulair ondernemen worden producten en grondstoffen zo veel en zo vaak mogelijk hergebruikt, waardoor het verlies van deze grondstoffen wordt geminimaliseerd. Door hergebruik van afval en restanten in het productie- en dienstverleningsproces, zijn er minder primaire grondstoffen nodig, waardoor de belasting van het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

Zoals bekend wil de Nederlandse overheid dat Nederland in 2050 ‘volledig circulair’ is. In een recent verschenen rapport (ICER2021) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die de stand van zaken hieromtrent weergeeft, staat dat Nederland nu, in vergelijking met 10 jaar geleden, niet veel verder is gekomen op dit vlak. Dat klinkt vreemd, aangezien er allerlei initiatieven worden genomen om circulair (duurzaam) te ondernemen. Zo blijkt ook uit de workshop die 1 maart gegeven is.

Interactieve workshop

Tijdens de online workshop is er veel kennis gedeeld en informatie uitgewisseld. De deelnemende bedrijven bleken zeer geïnteresseerd in circulair ondernemen en de voordelen die dat voor hen kan hebben. Ook kwamen er leuke discussies op gang. Zo zijn er tal van voorbeelden genoemd van circulaire  initiatieven in de Grafimedia branche. Wij zijn er nog niet maar de eerste stappen zijn gezet. Bijvoorbeeld het hergebruik van warmte ‘afval’ van de drukpers, waarmee de productieruimte kan worden verwarming. Of het verscherpen van het eigen inkoopbeleid, het efficiënter produceren met LEAN (minder afval), het monitoren van de CO2-voetafdruk en natuurlijk afvalscheiding, zodat hergebruik eenvoudiger wordt.

Resultaten onderzoek

Uit één van de onderzoeken die is uitgevoerd door de VU in samenwerking met het Dienstencentrum, blijkt dat maar liefst 75% in de Grafimedia iets (of meer) doet aan Circulair ondernemen. De branche is dus zeker actief bezig met circulair ondernemen in verschillende vormen; van het inzetten van het juiste materiaal tot aan hergebruik van afvalstromen en het betrekken van partners in de keten.

Het hergebruik van materialen is een van de bekendste vormen. Maar ook het delen van mensen en machines, aandacht voor en het motiveren van mensen in de organisatie is een vorm van circulair ondernemen. Uit de discussies in de workshop bleek dat bedrijven het moeilijk vinden om zichzelf op de kaart te zetten met betrekking tot hun bedrijfseigen circulariteit, in vergelijking met andere bedrijven en sectoren. Uit het onderzoek blijken de factoren tijd, geld en regelgeving belemmerende obstakels te zijn om (meer) circulair te ondernemen.

CO2-voetafdruk

In het verlengde van dit onderwerp organiseert het Dienstencentrum op maandag 8 maart een Webinar over 'De waarde van CO2'. Behalve een uitleg, wordt aan de hand van voorbeelden een inschatting gemaakt van de CO2-voetafdruk van drukwerk en de kosten voor het compenseren tot CO2-neutraal product.

Volg ons maandelijkse Webinar programma voor actuele en interessante thema’s.

 
   « Meer Nieuws...