Begeleiding bij invoering ISO 14001, FSC® en PEFC

Veel ondernemers hebben onvoldoende tijd of capaciteit in huis om een ISO 14001-, FSC® of PEFC-systeem op te zetten en uit te voeren. Speciaal voor deze groep bedrijven heeft het Dienstencentrum een begeleidingstraject ontwikkeld.

De werkwijze

Begeleiding bij invoering van uw milieuzorg-, FSC®- of PEFC-systeem is maatwerk. Uw adviseur maakt aan de hand van een actieplan met u afspraken over de onderdelen waarmee hij voor u aan de slag gaat. U heeft de vrijheid om precies aan te geven waar u begeleiding nodig heeft.

Voorbeelden van begeleiding zijn:

  • Werkinstructies, procedures en beleidsverklaringen opstellen
  • Opzetten en ordenen milieuarchief
  • Opstellen intern controleformulier
  • Het invullen van blauwdruk materiaal
  • Hulp bij het inrichten van de orderstroomadministratie
  • Advies bij het in inrichten van de werkruimte

Actieve betrokkenheid

Het bedrijf wordt altijd actief betrokken bij het invoeren van veranderingen. Het denkwerk wordt in samenspraak met u gedaan en de adviseur kan het tijdrovende ontwikkelwerk van u overnemen.

Na dit invoeringstraject kunt u - wanneer een duidelijke vooruitgang is geboekt - opgaan voor de officiële audit. Na deze audit zijn er een aantal acties die u periodiek zult moeten uitvoeren voor het behoud van uw certificaat. Uw adviseur kan u ook daarmee assisteren