Begeleiding bij invoering OHSAS 18001

 OHSAS 18001 is een managementsysteem wat helpt bij het fasegewijs invoeren van Arbo- en HRM aspecten in uw bedrijf. In het invoeringstraject staat de voortgang van de Arbozorgsysteem centraal.

 Kernonderdelen

Tijdens de OHSAS 18001 begeleiding worden alle onderdelen besproken die met het technisch operationele aspect van het Arbozorgsysteem te maken hebben. Kernonderdelen zijn:

  • Wet- en regelgeving (waaronder ook CAO, Arboconvenant en Arboregelingen)
  • Personeel & Organisatie (basiszorg, aansturing medewerkers en ontwikkeling)
  • Ziekteverzuim en Arbeidsomstandigheden

 De onderdelen zijn zodanig weergegeven in het Arbozorgsysteem dat het past binnen het grafische bedrijf, voldoet aan de CAO, de Arbo-wetgeving en tevens aansluit op de uitkomsten van het Arboconvenant en het Arboplusconvenant.

 Traject

Als eerste krijgt u een Arbozorg-inventarisatieformulier toegestuurd. Na invulling van het inventarisatieformulier wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek aan uw bedrijf. De P&O/ARBO adviseur bespreekt ter plekke de relevante Arbozorgaspecten en beoordeelt de uitgangssituatie.

U krijgt van de adviseur terug gekoppeld welke zaken (nog) niet goed geregeld zijn, maar ook bespreekt hij tips en adviezen waarmee u zelf uw Arbozorg kunt verbeteren.

Maatwerk

Het invoeren van een Arbozorgsysteem is maatwerk. U kunt als deelnemend bedrijf extra hulp per dagdeel inroepen met betrekking tot invoering van verbeteracties van het Arbozorgsysteem.

Te denken hierbij valt onder andere aan het uitvoeren van de opzet van een arbobeleidsverklaring, bedrijfsnoodplan, ziekteverzuimprotocol en het opstellen van procedures om arbozorg te waarborgen binnen de organisatie.

Extra hulp

Als u ernaar streeft om op korte termijn het Arbozorgsysteem ingevoerd te hebben en/of u zelf de capaciteiten of kennis niet in huis heeft om dit te realiseren, dan kunt u extra begeleiding inhuren zodat u het Arbozorgsysteem binnen de geplande periode ingevoerd heeft.