Arbo risico-inventarisatie en -evaluatie Grafimedia  (RI&E Grafimedia)

Grafische bedrijven en verpakkingsdrukkerijen zijn wettelijk verplicht een onderzoek uit te voeren naar de knelpunten die er op het gebied van arbeidsomstandigheden in het bedrijf (mogelijk) aanwezig zijn. Bedrijven die hierbij in gebreke blijven, kunnen een lik-op-stukbeleid van de Arbeidsinspectie verwachten. De RI&E Grafimedia stelt u in staat op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in uw arborisico’s en deze aan de hand van een actieplan planmatig weg te werken. Zo kunt u uw arbozorg verder gestalte geven. 

Praktische hulp

Wij kunnen door onze branchekennis in een relatief korte tijd een zeer gedegen inventarisatie uitvoeren. De hulpmiddelen op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn volgens eenzelfde systematiek ontwikkeld als die voor milieuzorg. Dit heeft als grote voordeel dat een integrale aanpak (combizorg) eenvoudig kan worden gerealiseerd. Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de Web-RI&E Grafimedia.  

De fasen

Na inschrijving wordt u het inventarisatieformulier beginsituatie 'arbeidsomstandigheden' toegestuurd. Dit is het startpunt voor het traject. Nadat u het inventarisatieformulier heeft ingevuld, wordt er met u door het projectbureau een afspraak gemaakt voor het bedrijfsbezoek.

De uitgangssituatie wordt beoordeeld op basis van interviews, bestudering van documenten en natuurlijk een beoordeling van de werkplek. De resultaten worden vastgelegd in de Web-RI&E Grafimedia, waarna de adviseur voor u verschillende rapportages genereert. De rapportage met aanbevolen actiepunten gebruikt u vervolgens als basis voor het opstellen van uw actieplan, ofwel 'Plan van Aanpak', zoals dat in de wet genoemd wordt.

Tenslotte moet u de uitgevoerde inventarisatie plus het door u opgestelde 'plan van aanpak' nog laten goedkeuren. Dit kunt u het beste en voordeligst laten doen via de Stichting Certificatie Grafimedia branche (kortweg SCGM).